Een boegbeeld voor de sport is Jan nog steeds, ook al is hij een wat oudere nestor geworden. Houdt van de sport, alsmede ook het wekelijkse beoefenen daarvan: Zijn technische niveau is er nog altijd, zijn andere eigenschappen uiteraard ook!

Jan gaat zich misschien nog iets meer bezighouden met het ontwikkelen van het een en ander, ook bij STTG, we zien hem echter ook nog graag achter de tafel. Zal na het vertrek van Shuo Han ook af en toe nodig zijn, want we hebben slechts een team van vier man nu.

Jan wordt ook de manager van het team, daar mag eenieder blij mee zijn, want punctualiteit is ook nog een van zijn kwaliteiten. Een van de doelstellingen van het team zijn om straks na drie jaar weer een mooie rol in de Eredivisie te gaan vervullen, dus zal er dit jaar uit het goede vaatje getapt moeten worden: met Jan ook in een meesturende rol is er een basis gelegd……..