Colin is teruggekeerd op het oude nest, wat best verrassend genoemd mag worden gezien het gebeurde twee jaar geleden. We gaan nu een nieuwe periode in en zijn vast van plan er iets moois van te maken. Hij heeft zijn studie Ondernemerschap en Retail Management afgerond en wil werk of vervolgstudie combineren met op niveau tafeltennissen.

De laatste twee jaar bij Smash`70-Hattem gespeeld en onlangs landskampioen geworden. De laatste tijd al weer wat trainende in Middelstum met de mannen van KlimaatGroepStars, raakten we weer in gesprek en ziedaar! We gaan ons best doen om zijn talent tot volle wasdom te laten komen.

We zullen zien hoe dit de komende tijd ingevuld gaat worden, maar de sfeer is er weer en we gaan zien hoe het nu gaat! Met Nathan samen sterk genoeg om de kar te dragen in de 1e Divisie, met ondersteuning van onze nestor Jan en Pim, die zich kan en moet door ontwikkelen.